SEMush美国Top100网站

2021/08/30 20:08

Traffic rank Domain Visits Desktop share Mobile share Pages/visit Avg. visit duration Bounce rate
1 google.com 16.27B 29.14%4.74B 70.86%11.53B 6.4 22:48 30.37%
2 youtube.com 4.31B 78.98%3.40B 21.02%906.05M 3.3 30:07:00 50.64%
3 facebook.com 3.62B 35.66%1.29B 64.34%2.33B 5.6 22:29 35.71%
4 amazon.com 3.53B 54.84%1.94B 45.16%1.60B 7.2 13:00 34.21%
5 wikipedia.org 3.16B 47.26%1.49B 52.74%1.67B 2.2 08:51 65.49%
6 yahoo.com 1.90B 35.57%674.80M 64.43%1.22B 3.8 16:46 42.58%
7 reddit.com 1.31B 65.41%856.14M 34.59%452.65M 4.3 20:19 53.36%
8 pornhub.com 1.24B 12.57%155.66M 87.43%1.08B 8.2 15:23 22.34%
9 instagram.com 971.80M 53.03%515.35M 46.97%456.45M 3.4 16:21 57%
10 twitter.com 949.30M 36.72%348.62M 63.28%600.68M 3.4 13:19 52.14%
11 ebay.com 900.66M 42.16%379.69M 57.84%520.97M 7 12:35 32.49%
12 xvideos.com 852.74M 15.57%132.77M 84.43%719.97M 9 18:30 24.55%
13 fandom.com 766.08M 54.15%414.87M 45.85%351.21M 3.1 11:27 54.56%
14 cnn.com 690.51M 24.63%170.10M 75.37%520.41M 2.5 11:08 50.56%
15 craigslist.org 572.36M 20.41%116.79M 79.59%455.57M 9.4 11:16 21.76%
16 walmart.com 560.62M 28.35%158.91M 71.65%401.71M 3.7 09:29 48.70%
17 weather.com 546.04M 23.64%129.10M 76.36%416.94M 2.5 05:10 40.53%
18 xnxx.com 518.75M 9.56%49.61M 90.44%469.14M 9 18:48 23.93%
19 espn.com 510.32M 23.04%117.56M 76.96%392.76M 3.3 23:22 44.95%
20 imdb.com 486.51M 43.52%211.71M 56.48%274.79M 4.3 06:44 44.44%
21 foxnews.com 420.92M 18.99%79.95M 81.01%340.97M 3.2 14:23 48.86%
22 linkedin.com 415.31M 73.36%304.65M 26.64%110.66M 2.5 14:11 57.88%
23 bing.com 388.68M 39.75%154.48M 60.25%234.19M 5.7 18:29 36.29%
24 microsoft.com 373.02M 77.8%290.21M 22.2%82.81M 2.3 06:19 58.29%
25 live.com 346.56M 50.49%174.97M 49.51%171.59M 3.8 07:01 26.96%
26 usps.com 337.25M 27.31%92.11M 72.69%245.13M 2.5 08:30 52.91%
27 msn.com 332.84M 26.79%89.17M 73.21%243.67M 4.3 15:20 49.25%
28 homedepot.com 326.78M 33.03%107.92M 66.97%218.86M 3.7 09:41 46.59%
29 zoom.us 323.64M 93.63%303.01M 6.37%20.63M 2.2 13:43 48.68%
30 indeed.com 319.47M 27.22%86.97M 72.78%232.50M 6.3 10:48 33.79%
31 xhamster.com 317.68M 27.46%87.23M 72.54%230.44M 9.6 17:50 26.79%
32 paypal.com 313.32M 58.59%183.58M 41.41%129.74M 4.8 06:03 21.71%
33 duckduckgo.com 292.11M 63.49%185.47M 36.51%106.64M 6.1 29:09:00 23.59%
34 zillow.com 281.29M 38.44%108.13M 61.56%173.16M 6.3 11:01 46.10%
35 etsy.com 281.43M 41.49%116.78M 58.51%164.65M 5.2 12:25 44.76%
36 pinterest.com 271.95M 24.03%65.36M 75.97%206.59M 2.8 07:53 60.04%
37 nytimes.com 268.85M 47.45%127.56M 52.55%141.29M 2.3 10:35 58.94%
38 office.com 260.65M 44.92%117.07M 55.08%143.57M 2.3 12:37 57.12%
39 accuweather.com 258.26M 15.88%41.01M 84.12%217.24M 3 05:28 33.68%
40 apple.com 247.33M 68.3%168.92M 31.7%78.40M 2.8 10:54 57.70%
41 twitch.tv 246.49M 85.29%210.23M 14.71%36.26M 2.4 27:28:00 56.11%
42 netflix.com 232.04M 67.33%156.22M 32.67%75.82M 2.2 08:54 63.82%
43 quora.com 229.40M 34.98%80.24M 65.02%149.15M 2 09:39 66.97%
44 healthline.com 226.75M 21.39%48.49M 78.61%178.26M 1.7 07:09 77.10%
45 target.com 223.77M 28.11%62.90M 71.89%160.87M 2.8 08:23 54.01%
46 bestbuy.com 213.53M 34.93%74.58M 65.07%138.95M 3.6 08:45 44.63%
47 yelp.com 207.62M 48.77%101.25M 51.23%106.36M 3.1 05:01 48.90%
48 att.com 197.02M 21.97%43.28M 78.03%153.74M 3.4 09:02 54.17%
49 lowes.com 193.69M 26.93%52.17M 73.07%141.52M 3.8 08:40 44.20%
50 ups.com 185.90M 28.98%53.87M 71.02%132.03M 3.5 08:04 36.94%
51 t-mobile.com 181.00M 7.4%13.39M 92.6%167.61M 2.5 11:16 51.22%
52 fedex.com 169.42M 33.26%56.36M 66.74%113.06M 2.3 10:41 59.23%
53 realtor.com 162.92M 30.05%48.96M 69.95%113.96M 4.2 10:46 49.91%
54 stackoverflow.com 162.56M 92.58%150.49M 7.42%12.07M 1.3 05:43 83.06%
55 chase.com 160.42M 53.57%85.93M 46.43%74.48M 4.4 08:05 23.82%
56 washingtonpost.com 156.87M 36.81%57.74M 63.19%99.13M 2.6 10:27 56.18%
57 webmd.com 155.68M 21.4%33.31M 78.6%122.37M 1.6 06:47 74.54%
58 github.com 154.95M 90.11%139.63M 9.89%15.32M 3.4 13:49 52.62%
59 xfinity.com 152.87M 38.99%59.61M 61.01%93.26M 4.3 08:25 35.14%
60 archiveofourown.org 151.55M 14.49%21.96M 85.51%129.59M 7.8 39:27:00 30.88%
61 wellsfargo.com 150.44M 42.69%64.22M 57.31%86.22M 6.4 07:17 20.29%
62 aol.com 136.07M 27.79%37.82M 72.21%98.25M 3.2 13:17 43.99%
63 bbc.com 147.82M 32.97%48.73M 67.03%99.09M 2.5 10:51 56.58%
64 chaturbate.com 142.17M 38.54%54.80M 61.46%87.37M 9.1 20:22 39.59%
65 tripadvisor.com 140.17M 32.86%46.06M 67.14%94.12M 2.5 07:53 62.92%
66 weather.gov 137.63M 23.96%32.98M 76.04%104.65M 3 07:19 36.39%
67 bankofamerica.com 133.38M 63.1%84.16M 36.9%49.22M 6.3 08:29 21.49%
68 adobe.com 131.97M 73.15%96.53M 26.85%35.43M 2.1 06:13 60.79%
69 wayfair.com 129.66M 25.96%33.66M 74.04%95.99M 4 10:32 50.19%
70 nih.gov 127.88M 53.17%68.00M 46.83%59.88M 1.9 09:24 74.06%
71 usatoday.com 127.36M 30.81%39.24M 69.19%88.12M 2.2 16:53 70.17%
72 microsoftonline.com 125.81M 81.53%102.57M 18.47%23.24M 1.9 03:51 54.85%
73 ca.gov 123.57M 56.08%69.30M 43.92%54.28M 6.2 09:59 35.65%
74 instructure.com 123.35M 80.77%99.63M 19.23%23.73M 8.1 21:42 20.61%
75 allrecipes.com 121.07M 13.88%16.80M 86.12%104.27M 1.8 09:23 69.84%
76 capitalone.com 120.46M 33.32%40.14M 66.68%80.33M 4.3 05:42 26.29%
77 cnbc.com 119.29M 34.49%41.14M 65.51%78.15M 1.8 13:11 68.06%
78 dailymail.co.uk 117.24M 35.07%41.12M 64.93%76.12M 3.2 28:00:00 55.26%
79 intuit.com 115.44M 51.47%59.42M 48.53%56.02M 3.5 10:38 34.67%
80 samsung.com 112.74M 17.78%20.05M 82.22%92.69M 2.6 09:26 55.08%
81 roblox.com 111.49M 89.63%99.93M 10.37%11.56M 9.9 38:29:00 22.61%
82 spankbang.com 108.46M 47.09%51.08M 52.91%57.39M 10.4 14:38 28.84%
83 fidelity.com 108.19M 57.95%62.70M 42.05%45.49M 6.4 10:58 18.99%
84 cheatsheet.com 107.34M 3.35%3.59M 96.65%103.75M 1.4 06:56 77.80%
85 npr.org 106.90M 29.86%31.92M 70.14%74.98M 1.3 10:55 84.63%
86 pch.com 106.57M 8.68%9.25M 91.32%97.32M 13.9 11:56 12.62%
87 hulu.com 106.38M 64.5%68.62M 35.5%37.77M 2.3 10:07 59.45%
88 businessinsider.com 106.26M 34.35%36.49M 65.65%69.76M 1.6 06:37 80.04%
89 nypost.com 105.46M 31.28%32.99M 68.72%72.48M 2.2 10:10 64.13%
90 drudgereport.com 105.12M 10.46%10.99M 89.54%94.13M 2.8 13:25 44.33%
91 adp.com 102.73M 33.54%34.45M 66.46%68.28M 4.3 07:47 21.10%
92 mayoclinic.org 102.38M 23.9%24.46M 76.1%77.91M 1.5 07:46 80.45%
93 onlyfans.com 101.81M 35.98%36.64M 64.02%65.17M 3.7 16:33 54.34%
94 costco.com 100.32M 37.32%37.44M 62.68%62.88M 4.9 08:10 37.35%
95 salesforce.com 99.81M 90.88%90.70M 9.12%9.11M 4.7 13:22 41.77%
96 youporn.com 99.39M 10.55%10.48M 89.45%88.90M 4.7 14:05 43.38%
97 imgur.com 99.07M 40.73%40.35M 59.27%58.71M 3.3 09:59 49.11%
98 quizlet.com 98.65M 89.17%87.96M 10.83%10.69M 1.7 07:39 78.29%
99 ign.com 96.46M 25.26%24.36M 74.74%72.09M 2 12:38 62.67%
100 theguardian.com 94.67M 37.29%35.31M 62.71%59.36M 2 11:33 69.98%

 

声明:未经允许不得进行商业转载,非商业转载请注明出处和链接。

发表回复

Related Posts
 1. 开网店免费?你天真了!

  可能新手创业者会觉得自己可以免费在淘宝、拼多多上开店,但是如果你是一个老手的话,你绝对不会这么想。 没错,你是可以免费注册一个淘宝账号,然后开通店铺权限,这样你就拥有一个淘宝网店,你就可以拥有一【阅读全文】

 2. 市场经济就是让人类相互刺激放大彼此的欲望?

  有时候我自己也觉得挺矛盾的,难道市场经济就一定要相互刺激彼此的欲望吗?这样大家才能多买东西→才能扩大生产→工人才有活干→企业才能增收→才能实现经济的增长。 假如各国政府都鼓励勤俭节约、循环经济和【阅读全文】

 3. 请睁开眼,创业者不要做鸵鸟!

  之前我创业的时候,不太关注竞争对手,像鸵鸟一样把头埋到地里,埋头做产品,结果就是自己做得很差,别人做得很好。 我觉得创业者绝对不要做鸵鸟。尤其在创业初期,不要光闷头打着自己的如意算盘,要多看别人【阅读全文】

 4. 创业者必知: Jobs-to-be-Done (JTBD)是什么意思?

  Jobs-to-be-Done由Tony Ulwick提出,您可以把它看成市场调研的一种方法,也可以把它当成一种创业的思维方式。下面是它的定义。 A JOB-TO-BE-DO【阅读全文】

 5. 摧毁一个人最好的方式就是让他赚一次快钱

  刚才刷到一个推文,感觉说得很有道理:摧毁一个人最好的方式就是让他赚一次快钱! [caption id="attachment_3721" align="alignleft" width="702【阅读全文】

Back to top